Nyheter

Møteplan SFRK 2015 Publisert: 01.03.2015,  Sist endret: 01.03.2015

Her er møteplan for styret i Sogn og Fjordane Ryttarkrins i 2015

23.april – telefonmøte
25.juni – telefonmøte
27.augsut – telefonmøte
6.november – Sunnfjord Hotell
Terminlistemøte 7.november på Mo

Saker til styret frå klubbane kan sendast på linnatvi@online.no

Årsmøte 28.februar 2016 – Skei

X