Nyheter

MG Elite-, junior- og satsingsgruppe 2018 Publisert: 26.12.2017,  Sist endret: 07.01.2018

Opplegg

 • Elitegruppen er for seniorryttere med mål om deltagelse på landslag eller annen representasjonsriding i 2018.
 • Juniorgruppen er for juniorryttere (t.o.m. 17 år i 2018) som ønsker å delta på juniorlandslag eller annen representasjonsridning i aldersbestemte klasser.
 • Satsingsgruppen er for utøvere som ønsker sportslig utdanning og utvikling, men som ikke nødvendigvis har mål om landslag eller tilsvarende.

Det er planlagt fire samlinger. To er for alle gruppene og ytterligere to for juniorer og satsingsgruppedeltagere. For elitegruppen vil det være fokus på MG teknikktrening og vurderinger for representasjonsriding. For juniorer og satsingsgruppedeltagere vil det bli presentert et noe mer allsidig utdanningsopplegg tilpasset deltagernes nivå. Dette vil delvis finansieres over grenutvalgets breddebudsjett. Elitegruppedeltagere som ønsker, kan også delta på disse aktivitetene. Ved behov vil det satt opp et eget uttak for landslag. Dette kommer i så fall i tillegg til samlingene nevnt nedenfor.

Ressurser

 • Trener for seniorer: Dee Tordoff
 • Trener for juniorer: Karoline Kjuus
 • Ansvarlig for grunntrening: Christina Ødeskaug
 • Veterinær: Anette Ødeskaug
 • Det vil bli gitt undervisning og veiledning i fôring og trening av hest.
 • Andre tema organiseres etter deltagernes behov.

Samlinger

 • 12.-13. januar   Juniorer og satsingsgruppe, Christina Ødeskaug og Karoline Kjuus, Tune Ridesenter
 • 3.-4. februar     Felles alle grupper, Dee Tordoff og Karoline Kjuus, Hønefoss og Ringerike Rideklubb
 • 3.-4. mars        Juniorer og satsingsgruppe, Christina Ødeskaug og Karoline Kjuus, Tune Ridesenter
 • 17.-18. mars     Felles alle grupper, Dee Tordoff og Karoline Kjuus, Tune Ridesenter

Kostnader

 • Elitegruppe totalt kr 3000,-
 • Juniorer og satsingsgruppe totalt kr 2800,-
 • Eventuell oppstalling og overnatting bestilles og dekkes av den enkelte etter behov.

Kontakt

Ta kontakt med Eivind Kjuus på 91807253 eller eivind.kjuus@tine.no hvis du er interessert eller ønsker flere opplysninger.

X