Nyheter

Longeringskurs Publisert: 09.09.2015,  Sist endret: 09.09.2015

Grenutvalg voltige inviterer til longeringskurs over to dager.

Tid: 17.-18. oktober
Sted: Oslo
Adresse: Søndre Nordstrand ridesenter, Klemetsrudveien 50
(med forbehold om at ridehallen er ferdig. Det kan bli bytte av sted)

Kursholder: Linda Jenvall (svensk voltigedommer, trener og longør)

Kurset er kompetansegivende, dvs. etter gjennomført kurs kan man longere alle klasser på stevner i Norge. Omfang: 14 timer teori og praksis. Oppstart lørdag morgen kl 9.00

Pris: Kursavgift kr 900 inkl. lunsj begge dager

Overnatting og reise dekkes av kursdeltagerne selv. Deltagere med lang reisevei kan søke reisestøtte hos GUvoltige. Overnatting: Privat overnatting kan ordnes.

Påmelding til guvoltige@hotmail.com innen 1.oktober.

Deltagerne blir tildelt plass fortløpende. Det er 10 plasser på kurset. Påmeldingen er bindende.

Vi trenger disse opplysningene:
Navn, alder, adresse, tlf / e-post, klubb.

Hilsen Grenutvalget i voltige

X