Nyheter

Landslagsleder Tonje Reiten slutter Publisert: 27.10.2015,  Sist endret: 27.10.2015

Etter to års innsats for landslag og representasjonsgrupper i feltritt har Tonje Reiten nå meddelt at hun fratrer som landslagsleder ved årets slutt. Grenutvalget og sportssjefen er i gang med prosessen med å finne en arvtager som kan føre dette arbeidet videre.

NRYF vil benytte anledningen til å takke Tonje Reiten for det arbeidet hun har lagt ned gjennom disse to årene.

(Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com)

X