Nyheter

Landslagsleder for ponni og children i dressur Publisert: 05.03.2018,  Sist endret: 05.03.2018

Landslagsleder for ponni Lillann Jebsen har nå fått utvidet sitt engasjement til også å gjelde alderskategorien “children”.

Dette er et resultat av Norges Rytterforbund sin satsing på denne alderskategorien, der grenutvalget i dressur (GU-D) allerede har innlemmet “children” i sitt rekrutteringstilbud.

Rytter kan konkurrere som Children til og med utgangen av det kalenderår vedkommende fyller 14 år.  Dette er nærmere beskrevet i vårt konkurransereglement.

Sportsplan- og aktivitetsplan for ponni og children finner du her

Du kan lese mer om Lillann her

 

X