Nyheter

Landslagsleder for ponni og children i sprang Publisert: 02.11.2018,  Sist endret: 02.11.2018

NRYF søker ny landslagsleder. Arbeidet er nettopp i gang og sportssjefen har en spennende prosess foran seg.

Arbeidshverdagen til landslagsleder i NRYF vil være variert, utfordrende og spennende. «Som landslagsleder må du kunne arbeide selvstendig og samtidig være en dynamisk leder», sier Nina Johnsen, sportssjef i NRYF. «Vi ønsker en landslagsleder med trenerutdanning, men vel så viktig er å ha gode, samlende, systematiske og organisatoriske lederevner». Enkelte forveksler landslagstrener med landslagsleder, men i NRYF er det tidligere besluttet at vi skal ha leder for landslagene, med tett kontakt med rytternes hjemmetrenere. Det gjennomføres samlinger der aktuelle trenere gjennomfører både mental-, fysisk- og ridefaglig trening, i henhold til sitt fagfelt», uttaler Nina videre.

Det bør være forståelse for at det er Sportssjefen som velger ny landslagsledelse og har det fulle ansvaret for å besette de riktige lederne i forhold til teamenes sammensetning. I mange tilfeller er det korte frister for å få nye inn, grunnet endringer i teamene, habilitetsendringer, ønsket om å tre ut av landslagslederrollen, ikke fornyet engasjement osv.

Vi vil ikke gjennomføre noen søkeprosess, da Sportssjefen har mandat og myndighet til å håndplukke landslagsledelsen. Vi ønsker allikevel en åpenhet rundt dette, så dersom du ønsker å melde din interesse, kan du sende en mail snarlig og senest 22/11 til nina@rytter.no. Der nevner du kort om din bakgrunn og hva du mener du konkret kan bidra med, som leder for landslag sprang ponni og children.

X