Nyheter

Kvalifiseringsregler Feltritt Publisert: 19.04.2016,  Sist endret: 19.04.2016

Grenutvalget i Feltritt (GU-F) mottar en del henvendelser vedrørende hvilke kvalifiseringsregler som gjelder for deltakelse på feltrittsstevner i Norge eller nasjonale stevner i utlandet.

GU-F viser især til grenreglementet i Feltritt – KR V § 522. Forøvrig vises det til det generelle konkurransereglement – KR I §126 som omhandler generelle regler for kvalifikasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til sportskoordinator feltritt Turid Løken

X