Nyheter

Kvalifiseringskrav NM FH og HM FH 2016 Publisert: 01.10.2015,  Sist endret: 01.10.2015

Grenutvalget for funksjonshemmede (GU-FH) har besluttet å endre kvalifiseringskravene for NM FH og HM FH fra 2016.
De nye kravene kan du lese om her.

X