Nyheter

Kvalifisering til NM-FH Publisert: 16.05.2018,  Sist endret: 16.05.2018

KR-FH ligger nå ute i en oppdatert versjon fra 15. mai. Her er ordlyden i § 27.2, om kvalifisering til NM-FH, endret noe, for å oppklare hva som er kravene til FH kvalifisering.

Den nye reglementsteksten sier nå:
§ FH 27.2 Kvalifisering: Alle NM-D-FH-klassene er åpne for kvalifiserte ryttere som er klassifisert for den aktuelle graden. Ekvipasjen må minst ha oppnådd 60% i det individuelle FH mesterskapsprogrammet for sin grad, eller i dressurprogram for spesialdressur på minst samme klassenivå. Kravet må være oppnådd, to ganger på minst L-stevne i løpet av de to siste kalenderår. Kür er ikke kvalifiserende. For resultater som er oppnådd før 01.03.2017, teller programmer for grad 1a som grad 1, grad I b som grad 2, grad II som grad 3, grad III som grad 4 og grad IV som grad 5.

X