Nyheter

Kvalifikasjon dressurstevner Publisert: 14.07.2016,  Sist endret: 14.07.2016

Grenutvalget i dressur (GU-D) minner om viktigheten av at utøver er kvalifisert for den klassen vedkommende skal ri før start i klassen.

Det vises til Dressurreglementet – KR IV §423, samt de generelle bestemmelser i KR I § 126 angående kvalifikasjon og henstiller til alle aktive dressurryttere å gjøre seg kjent med kvalifiseringskravet før stevnestart i aktuell klasse.

Det gjøres oppmerksom på at grenutvalget vil ta stikkprøvekontroll av kvalifisering på utvalgte stevner.

X