Nyheter

Kurs for tekniskpersonell kjøring på Starum Publisert: 22.06.2017,  Sist endret: 22.06.2017

Kjøredommere (aspiranter og oppgradering til 1ere)
Banebyggere (aspiranter og oppgradering til 1ere)
Kjøredressurdommer (aspiranter og oppgradering til 1ere)

Kjøredommerkurs begynner torsdag 20. juli med teori, avsluttes søndag med prøve.
Pris 2500,- inklusiv kost og losji. Kursholder Tone Løken.

Banebyggerkurs begynner tirsdag 18. juli med teori, avsluttes søndag med prøve.
Pris 3500,- inklusiv kost og losji. Kursholder Geir Anton Nybråten.

Kjøredressurdommerkurs begynner torsdag 20. juli med teori, avsluttes søndag med prøve.
Pris 2500,- inklusiv kost og losji. Kursholder Tone Løken.

Arrangør: Grenutvalget kjøring

Bindende påmelding innen 14. juli. Forbehold om nok deltagere.

Påmelding til: Aud@norumgard.no

X