Nyheter

Kretstrening/klinikk søk støtte fra Hordaland Rytterkrets Publisert: 27.09.2018,  Sist endret: 27.09.2018

En viktig oppgave for rytterkretsen er å bidra til sportslig organisering og utvikling, i tillegg til å stimulere til bredde aktiviteter for å sikre rekruttering til sporten.

Hordaland Rytterkrets har derfor vedtatt å fortsette og har utvidet muligheten for at klubber i Hordaland skal kunne søke om støtte til ulike treningstiltak \ klinikker som klubbene ønsker å arrangere.

Hordaland rytterkrets ønsker å gjøre dette ved også å tilby økonomisk støtte til klubber som arrangerer klinikker eller treninger med et særskilt tilbud, til alle kretsens medlemmer. Det kan være både for å tilby treninger med ekstra kvalifiserte trenere eller bredde aktiviteter med fokus på rekruttering. Det må være særlige aktiviteter og ikke de ordinære ukentlige.

Treninger kan få status som kretstrening om følgende kriterier oppfylles:

 • Fullstendig invitasjon må sendes til Hordaland Rytterkrets seines 3 uker før treningen avholdes, slik at denne kan publiseres på kretsen sin side på rytter.no og facebook.
 • Trener må ha godkjent trener kompetanse og ekstra erfaring (Godkjent trener gjennom NRYF eller tilsvarende, dommer eller bedrider), trenere hjemmehørende i Hordaland kan ikke benyttes.
 • Må være plass til min 15 deltagere.
 • Klubben bør kunne tilby noe oppstalling
 • Treningen skal være åpen for alle kretsen medlemmer.
  • Involver kretsen dersom en må prioritere blant de påmeldte.
  • Prioritere ponni-, junior- og unge ryttere (13-21 år).

Rekrutering
Kretsen kan gi støtte til særskilt tilbud hvor fokus er satt på rekrutering av ryttere på lavere nivå, nivå (LD/LC). Dette kan være programridning/stevne trening /klinikk osv. Trener må ha godkjent trener kompetanse og ekstra erfaring (Godkjent trener gjennom NRYF eller tilsvarende, dommer eller bedrider), Trener kan være hjemme hørende i Hordaland.

Søknad om støtte høst 2018 / vår 2019 sendes til Hordaland@rytter.no fortløpende.

Søknaden må inneholde:

 • Dato for arrangementet
 • Type arrangement, samt ønske om status som kretstreninger/klinikk eller rekrutteringstiltak.
 • Navn på trener/dommer/foredragsholder
 • Budsjett for arrangementet inkl. søknad sum.

Hordaland rytterkrets presiserer at støtten er et bidrag til å sikre at klubbene kan tilby ryttere i Hordaland Rytterkrets treninger, evt. breddetiltak på et så godt som mulig nivå.

Nedlastning av kriterier på pdf. format

X