Nyheter

Kretstrening Kjøring Publisert: 23.09.2015,  Sist endret: 23.09.2015

Invitasjon til kretstrening i kjøring.

NTRyK starter opp ny sesong med kretstrening i kjøring.

Trener : Liv Korssjøen Hiberg. Kjøretrener 1 og tidligere aktiv i kjøresporten.

Tid: Lørdag 3. okt og lørdag 14. nov. Deretter ca 1 gang pr. måned fra og med februar.

Sted : Mære Landbruksskole

Opplegg : 1 økt dressur alene (30 min) og 1 økt presisjon/maraton, 1 økt teori (30 min).

Pris : kr.650,- + kr. 100-150 som inkluderer halleie, dagboks og kjøreutgifter for treneren. (Det siste beløpets størrelse avhenger av antall deltagere.)Treningsavgifta må betales inn til kretsens konto før hver trening. Beløpet for dagboks osv. betales kontant på treningsdagen.

 

De som ønsker å delta må sende en søknad med opplysninger om seg selv og hesten og hvilke mål man har for treninga. Maks. 8 deltagere.

Deltagerne må være med i en klubb og ha som intensjon å starte kjørestevner. Treningene er åpne for deltagere på alle nivå. Vi forutsetter at de som får plass møter opp på alle/de fleste treningene.

Søknad sendes kretsen v/ Mimi Oust. mimi.oust@gmail.com innen 30. sept.

 

Hilsen NTRyK v/ Mimi Oust.

 

 

X