Nyheter

Kretsting Oppland Rytterkrets Publisert: 22.02.2015,  Sist endret: 22.02.2015

INNKALLING TIL KRETSTING OPPLAND RYTTERKRETS

Tirsdag 24/3-15 Kl 19.30 på Vertshuset V/E6 Biri

Vi starter møtet med litt enkel servering.

Deretter  vil Øydis Uthberg orientere om den nye ordningen for Grønt Kort før vi starter selve tinget.

Foreløpig saksliste

Godkjenne de fremmøtte representantene.

  1. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
  2. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  3. Behandle beretning.
  4. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
  5. Behandle forslag og saker.
  6. Fastsette kontingent.
  7. Valg
  8. Utdeling av bestemannspris

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styret senest 9/3

NB husk kjønnskvotering for de som stiller med mer enn 1 stemmeberettiget representant

Påmelding til Trond på mail : trosyver@online.no eller 99267781

X