Nyheter

Kretsting i NTRyK onsdag 9. mars 2016 kl. 18.30 på Mære Landbruksskole. Publisert: 27.01.2016,  Sist endret: 27.01.2016

 

For å kunne avgi stemmer på Kretstinget, må klubbene velge representanter på sine årsmøter, eller styrene må oppnevne representanter etter fullmakt. I begge tilfeller skal NTRyK ha beskjed senest 1 uke før tinget om hvem som er representanter for den enkelte klubb. ( § 14 i lovnorm for særkretser).

 

Vi ber klubbene om å merke seg dette, så vi slipper de stadige problemene med manglende/glemte fullmakter på selve møtet.

 

Antall utsendinger bestemmes slik:

 

Klubb med   1-  50 medlemmer  : 1 representant

”          51-100    ”                   2       ”

”       over 100    ”                   3        ”

 

Medlemstallet er antall betalte medlemskap i 2015.

 

Saker som ønskes behandlet av tinget må være sendt NTRyKs styre innen 24.feb. 2016.

 

Valgkomiteens leder er Anne Lise Amdahl.

 

Alle klubbmedlemmer har anledning til å delta på møtet, men bare de valgte representantene fra klubbene har stemmerett.

 

Styret i NTRyK / v. Mimi Oust

 

X