Nyheter

ÅRSMØTE2016 Publisert: 04.03.2016,  Sist endret: 28.03.2016

BRYK årsmøte 2016 (1)

Dato for årsmøte er endret pga manglende møtelokaler på opprinnelig dato.

Nytt tidspunkt er: Mandag 4.april kl 19. Idrettens Hus, Drammen.

Informasjon sendes klubbene på mail, via sportsadmin.

27.mars: Dokumenter til årsmøtet er sendt ut til klubbene, via sportsadmin. (Send mail til oss om dere ikke har ordnet opp i tilgangene der!)
Husk tilbakemelding ifht representanter, samt å ta med fullmaktskjema.

X