Nyheter

Kretsting 2015 Publisert: 04.02.2015,  Sist endret: 04.02.2015

Kretsting i Nord-Trøndelag Rytterkrets blir holdt på Mære videregående skole torsdag 12. mars 2015 kl. 18.30.

Saker som ønskes tatt opp på tinget må sendes styret innen 25. februar.
Klubbene har stemmerett etter følgende skala :
   1  –  50    medlemmer     1  representant
 51 – 100          ”                   2  representanter
over 100          ”                   3  representanter
Representantene må være valgt på årsmøte i klubben eller være oppnevnt av styret etter fullmakt. Utskrift av årsmøteprotokoll eller fullmakt må taes med på møtet eller sendes NTRyK på forhånd.
Styret NTRyK
X