Nyheter

Krav til oppstalling ved L- og E-stevner er midlertidig opphevet Publisert: 25.05.2020,  Sist endret: 29.05.2020

Krav til oppstalling ved stevner er gitt i KR I §§ 140.3, 193 og 194.

For Norgesmesterskap, Innendørs Norgesmesterskap og Hallmesterskap er det krav om obligatorisk oppstalling. Begrunnelsen for dette er både at mesterskapene skal være tilgjengelige på like vilkår for ekvipasjer fra hele landet, og å kunne ha tilstrekkelig kontroll med håndtering, trening og behandling av hestene under mesterskap. For andre stevnetyper er det ikke obligatorisk oppstalling. Men det er krav om at arrangøren skal tilby forsvarlig oppstalling i hensiktsmessig avstand fra konkurranseområdet og i det omfang som er nødvendig ut fra stevnets type og varighet. For at et stevne skal kunne godkjennes som E- eller Lstevne, må arrangøren kunne tilby muligheter for oppstalling på eller i rimelig nærhet av stevneplassen. I forbindelse med avvikling av stevner skal generelle smittevernsbestemmelser og koronavettregler for vår sport følges. I den forbindelse vil muligheten for å kunne tilby oppstalling variere i forhold til utforming og størrelse på stevneområdet.

På bakgrunn av dette har TKr besluttet at kravet om å tilby oppstalling på eller ved stevneplassen for L- og E-stevner settes til side for resten av året 2020.

Beslutningen betyr altså ikke et forbud mot å tilby oppstalling. Men da må nødvendige smitteverntiltak oppfylles. Beslutningen gjelder foreløpig ikke for Norgesmesterskap, Innendørs Norgesmesterskap og Hallmesterskap. For disse mesterskapene tilsier behovet for oppstallingstilbud og kontroll at kravet om oppstalling beholdes så langt det er mulig. Vi må komme tilbake til hvilke krav som skal gjelde når vi nærmer oss stevnedato.


X