KORONAVIRUS

Trening

Under forutsetning av at smittevernreglene overholdes, er det tillatt med grupper på maks 5 personer som har en avstand seg imellom på minimum 2 meter. Det skal være en voksen, ansvarlig person til stede. I tillegg ber idrettspresident Berit Kjøll særforbundene utarbeide «koronavettregler» for sin idrett.

Norges Rytterforbund kommer tilbake med koronavettregler så snart vi har mottatt NIF sine regler. 

X