KORONAVIRUS

Samleside om Koronavirus

Her finner dere all nyeste informasjon i perioden med Koronaviruset. Ny informasjon publiseres fortløpende på denne siden, og vi anbefaler også å benytte de andre fanene hvor dere finner flere svar på ting dere måtte lure på. Grunnet permittering har flere i vår administrasjon begrenset telefontid. Telefontid for rytterlisens, hestelisens, hesteregistrering, FEI pass er mandag-onsdag-fredag kl 08:00-11:00. Vi ber om at alle generelle henvendelser sendes til nryf@rytter.no.

Presisering av hva som er tillatt innen idretten

Helsedirektoratet sammen med NIF kom i dag med en presisering av hva som er lov og ikke av trening. Under forutsetning av at smittevernreglene overholdes, er det tillatt med grupper Les mer »

Egentrening/organisert trening

Vi har full forståelse for at det kan herske forvirring rundt hva som er lov og ikke lenger vedrørende trening. Foreløpig har idretten ikke fått nye retningslinjer siden 12.mars – Les mer »

Nyhetsarkiv
X