KORONAVIRUS

Samleside om Koronavirus

Her finner dere all nyeste informasjon i perioden med Koronaviruset. Ny informasjon publiseres fortløpende på denne siden, og vi anbefaler også å benytte de andre fanene hvor dere finner flere svar på ting dere måtte lure på.

Ingen endringer i nasjonale retningslinjer for idrettsarrangement

Det er ikke gitt noen endringer i de nasjonale retningslinjene for idrettsarrangement per dags dato. Ved endringer vil disse publiseres på rytter.no. Det er viktig at arrangører sjekker ut eventuelle Les mer »

Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar

Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar og er lagt ut på www.lottstift.no. Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren Les mer »

Reviderte generelle koronavettregler og koronavettregler for gjennomføring av ridestevner

Her er oppdaterte generelle koronavettregler og koronavettregler for gjennomføring av ridestevner.

Krav til oppstalling ved L- og E-stevner er midlertidig opphevet

Krav til oppstalling ved stevner er gitt i KR I §§ 140.3, 193 og 194. For Norgesmesterskap, Innendørs Norgesmesterskap og Hallmesterskap er det krav om obligatorisk oppstalling. Begrunnelsen for dette Les mer »

Revidert statsbudsjett: Positiv arrangementsordning

Regjeringen har i dag lagt frem sitt reviderte statsbudsjett. Når det gjelder den mye omtalte arrangementsordningen har det skjedd positive endringer, med økt budsjettramme og åpning for å dekke inntektstap Les mer »

Estimerer tap på 1,5 milliarder for norsk idrett – de klubbeide rideskolene må få kompensasjon.

Snart vil det presenteres en justert kompensasjonsordning for idretten. – I den forbindelse påpeker vi igjen hvor viktig det er at klubbeide rideskoler blir inkludert, sier generalsekretær i NRYF, Beate Les mer »

Koronavettregler for gjennomføring av ridestevner 7.mai-15.juni

Retningslinjene for stevneavvikling i perioden fra 7. mai til 15. juni fra myndighetene, NIF og NRYF er nå klare. I tillegg til NIFs og myndighetenes overordnede retningslinjer samt NRYFs tidligere Les mer »

Klarsignal for idrettskonkurranser i kontaktfrie idretter

Kulturdepartementet har nå bekreftet overfor Norges idrettsforbund at idrettskonkurranser som medfører en samling på inntil 50 personer med minst én meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. NIF Les mer »

Veiledning for banetrening

Norges Rytterforbund har mottatt mange henvendelser om brudd på koronavettregler, og har på bakgrunn av dette valgt å lage en kort veiledning for gjennomføring av banetrening i koronatidene. I utgangspunktet Les mer »

Husk å søke om kompensasjon for mars og april!

I dag har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte arrangementer i frivillig- og idrettssektoren. Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt Les mer »

Restriksjoner og ridestevner

Under sin pressekonferanse 7. april bestemte regjeringen at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

Presisering av hva som er tillatt innen idretten

Helsedirektoratet sammen med NIF kom i dag med en presisering av hva som er lov og ikke av trening. Under forutsetning av at smittevernreglene overholdes, er det tillatt med grupper Les mer »

Egentrening/organisert trening

Vi har full forståelse for at det kan herske forvirring rundt hva som er lov og ikke lenger vedrørende trening. Foreløpig har idretten ikke fått nye retningslinjer siden 12.mars – Les mer »

Nyhetsarkiv
X