KORONAVIRUS

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål (Sist oppdatert 17.04.2020):

Hva gjør jeg hvis jeg ser noen som bryter påleggene? Ikke alle er klar over omfanget av tiltakene. Ta gjerne kontakt med vedkommende over telefon eller lignende og informer om situasjonen, eventuelt informer kommunelegen som kan ta saken videre til rett instans. Vi oppfordrer generelt til god oppførsel mot hverandre. Norges Rytterforbund har ikke myndighet til å gripe inn ved slike tilfeller. 

Er det bedre å ri ute enn inne? Smittemåten er hovedsaklig dråpe- og kontaktsmitte, og smitte kan foregå både innendørs og utendørs. 

Hva gjør NRYF rundt hestevelferden? Mange er bekymret for hvordan hestevelferden skal ivaretas når idretten blir ilagt strenge restriksjoner. Norges Rytterforbund vil prioritere å jobbe frem gode løsninger for å ivareta hestevelferden, og vi har også tatt kontakt med andre hesteorganisasjoner for å kunne samarbeide om dette. Imidlertid må det ikke være tvil om at alle løsninger må ta hensyn til det som er aller viktigst, nemlig folks liv og helse.

Kan hesten bli smittet av meg? Så langt er det ikke fremkommet informasjon om at den pågående smitten kan overføres mellom dyr og mennesker. Veterinærinstituttet anbefaler likevel at personer med påvist koronavirussykdom begrenser sin kontakt med dyr i kommersielle dyrehold, på samme måte som de begrenser sin kontakt med andre mennesker.

Hva skjer med kvalifiseringer? Når stevner nå avlyses, stiller mange seg spørsmål hvordan dette vil påvirke viktige kvalifiseringer. Vi er nødt til å se dette an ut fra hvor lenge tiltakene vil vare og kommer tilbake til disse problemstillingene så fort vi har mer oversikt over situasjonen. Igjen vil vi be om tålmodighet, men vi vil understreke at ingen skal være urolige for dette med kvalifiseringer nå.

Om nødvendig vil reglementet bli endret, dette for å ivareta sporten og våre utøvere på best mulig måte.

Blir ponni-tiden forlenget? Det er forståelig at det føles både frustrerende og trist å se at man mister deler av sin ponnitid som følge av koronapandemien. Dessverre er det ikke mulig å fravike eller endre reglementet på bakgrunn av dette.

Blir children-, junior- og UR-tiden forlenget? Akkurat som ponnirytterne opplever flere andre ryttere i aldersbestemte klasser at man mister en del av sin children-, junior- eller UR-tid som følge av koronapandemien. Dette er naturlig nok frustrerende og trist, men det er dessverre ikke mulig å fravike eller endre reglementet på bakgrunn av dette.

X