KORONAVIRUS

Arrangement

Sist oppdatert: 01.03.2021

Den nasjonale anbefalingen er p.d. at arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes, gjelder følgende regler per 01.03.2021: 

  • Innendørs på offentlig sted:
    • er det tillatt med inntil 10 personer dersom det ikke er faste, tilviste sitteplasser
    • er det tillatt med 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
    • er det tillatt med inntil 100 personer dersom det er faste, tilviste plasser
  • Utendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 600 personer, så lenge publikum sitter på faste, tilviste plasser, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For arrangementer der publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser er grensen 200 personer.

Ansatte, oppdragstakere og enkelte utøvere angitt i covid-19-forskriften § 13a som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 10/50/100/200/600.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohortene skiftes ut i løpet av dagen. Bytte av kohort må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det kan ikke være kontakt mellom kohortene.

Ansatte og arrangører kan være de samme for flere kohorter.

 

Vi ber dere følge med på denne siden, hvor det til en hver tid finnes oppdatert informasjon om gjennomføring av idrettsarrangement.

Husk også at lokale tiltak kan være strengere enn de nasjonale reglene. Finn ut hva som gjelder i din kommune.

 

 

 

X