Nyheter

Koronapandemien og FEI ponnimåling Publisert: 21.04.2020,  Sist endret: 21.04.2020

Som følge av koronasituasjonen besluttet FEI 15. april 2020 en særordning for kalenderåret 2020 når det gjelder FEI-måling av ponnier.

FEI vil tillate at ponnier som er førstegangs registrert i FEI i 2020 får starte FEI ponniklasser uten FEI ponnimåling frem til 31. desember 2020. Dette innebærer at norske ponnier som har blitt FEI registrert i FEI for første gang i 2020 for eksempel kan starte CSIP, CDIP etc. frem til og med 31. desember 2020 med norsk ponnimåling. Det gjelder imidlertid et unntak for EM ponni, FEI Jumping Nations Cup Youth Final og FEI Jumping Ponies Trophy Final. For disse tre mesterskapene vil det hvis mulig arrangeres målinger i forkant av stevnene.

For at denne nylig fattede unntaksregel skal komme i bruk, forutsettes det at det avvikles FEI ponniklasser i 2020. Det er ikke gitt noen føringer på når den internasjonale sesongen kan ta til igjen.

Grunnet koronasituasjonen er det per dags dato ikke satt noen dato for ny FEI ponnimåling i Norge.

X