Nyheter

KM SPRANG UTSATT Publisert: 31.08.2020,  Sist endret: 31.08.2020

Kretsstyret har vedtatt og utsette KM Sprang, grunnet smittefaren for Covid-19, da store deler av kretsens klubber ligger i et området, hvor kommunene har vedtatt at all aktivitet for alle under 19 år, skal stanse med umiddelbar virkning. Ny dato kommer så fort det er klart. Vi beklager ulempen dette medfører.  
Vurder, om det er behov for å reise på andre stevner også. Vi oppfordrer alle til å bli hjemme. 

~Styret i Hedmark Rytterkrets

X