Nyheter

Klubbovergangsvinduet åpner 1.november. Publisert: 20.10.2020,  Sist endret: 20.10.2020

Ved sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje fra 1.november til 28./29.februar året etter.

Overgang gjøres digitalt i Minidrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.

Hvis en rytter som har eller har hatt lisens tidligere kun melder seg ut av en klubb, så vil det rytterfunksjonen bli værende igjen i gammel klubb selv om man melder seg ut. Det vil da ikke være mulig å løse lisens for en evt. ny klubb man melder seg inn i uten at man gjennomfører en overgang. Denne må skje i overgangsvinduet fra 1.november- 28./29. november. 

En rytter som ikke har hatt lisens/grønt kort må melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut. Les mer om klubboverganger her

X