Nyheter

Klubbledersamling avlyst Publisert: 17.10.2019,  Sist endret: 17.10.2019

Kjære klubbledere.

Det er med litt skuffelse jeg på vegne av Troms Rytterkrets må meddele at vi har valgt å flytte den annonserte klubbledersamlingen på Bardufoss til helgen.
Det er flere uheldige omstendigheter som gjøre at vi er kommet til dette, men den viktigste årsaken er at deltakelsen kom til å bli veldig lav. Vi ønsker oppslutning rundt våre arrangementer og denne gang hadde vi valgt et uheldig tidspunkt.

Vi vil i løpet av kort tid komme tilbake med ny dato for samlingen.

Med vennlig hilsen
Troms Rytterkrets

X