Klubb

Teknisk personell

RidesportTeknisk personell med gyldig autorisasjon finnes i søkemotoren for teknisk personell, eller du kan ta en titt i menyen til høyre. Vi ber stevnearrangører dobbeltsjekke at personell har gyldig autorisasjon, særlig ved begynnelsen av en ny sesong.

Oppsett av teknisk personell

På Distriktstevner er krets eller stevnearrangør ansvarlig for oppsett av teknisk personell (se unntak for feltritt). For Landsstevner og høyere er i utgangspunktet NRYF sentralt og underliggende komiteer ansvarlig for oppnevnelse av teknisk personell – dette med noen unntak.

Dispensasjonssøknad fra arrangør

Alle søknader om dispensasjon fra krav til teknisk personell skal gå til den aktuelle autorisasjonsmyndighet.

 Gren

Teknisk personell på L/E-stevner og NM

Oppsett

Sprang Dommere, banebyggere og chief steward oppnevnes av sentrale komiteer, appellkomite oppnevnes av arrangør Dommeroppsett 2020 Rev.11.03.

Nytt Dommeroppsett fra 15.06.20 Rev. 25.05.20

Banebygger-dommeroppsett2020

Int. dommerfordeling

Dressur Dommere oppnevnes av DDK, stewards oppnevnes av arrangør Dommerlisten 2020
Feltritt Alle arrangører har selv ansvaret for å skaffe tilveie alt teknisk personell, steward og feltbanebygger til sine stevner. Steward til mesterskap utnevnes av Stewardkomiteen.
Alt teknisk personell skal være kontaktet minimum 2 mnd før stevnet
Voltige GU-V oppnevner alt personell til NM, arrangør oppnevner til andre stevner
Distanse GU-Di oppnevner alt personell til NM, E- og L-stevner
Kjøring GU-K oppnevner alt personell til NM, arrangør oppnevner til andre stevner
Steward Terminliste Steward 2020

Oppsettene oppdateres fortløpende ved endringer. Arrangørene MÅ kontakte det oppsatte personell i god tid før stevnestart.

Godtgjørelse og refusjon av utlegg for teknisk personell

Det skal gjøres avtale på forhånd om eventuell overnatting og bespisning. Ved utbetaling av godtgjørelse skal det benyttes et standardisert skjema.  Skjemaet finnes i skjemabanken.

Annen informasjon

Vi ber om at teknisk personell behandles pent, og får god informasjon i forkant av og underveis i stevnet. Sørg for at de har tilstrekkeligs gode arbeidsforhold, og får mat og drikke i løpet av arbeidsdagen.

Som stevnearrangør kan du forvente at teknisk personell møter i god tid, og er tilgjengelig for dialog med stevneledelse og eventuelt ryttere. Sørg for at alle nødvendige papirer (stevnerapport osv) er fylt ut før dagen avsluttes.

Klubb

X