Vest-Agder Rytterkrets

Vest-Agder Rytterkrets er bindeleddet mellom Norges Rytterforbund og de lokale klubber i Vest-Agder. Rytterkretsen ledes av kretsstyret, og klubbene inviteres hvert år til kretsting (årsmøte). Kretsen har ansvar for godkjenning av stevneinvitasjoner, og sørger for teknisk personell til stevner. Kretsen har også ansvaret for å gjennomføre og legge til rette for utdanning av teknisk personell.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIKTIG INFORMASJON:

Som bestemt på årsmøtet 7.juni 2022 avholdes ekstraordinært årsmøte tirsdag 16.august 2022 kl 1900 på Epona Ryttersenter.

Se tinghefte i vedlagte fil under.


Nyheter

VARYK logo
05.04.2022

Innkalling til kretsting 2022 VARYK

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

VARYK logo
27.02.2022

Møte VARYK og klubbene i Kristiansand og omegn 170222

Initiativ til et felles hestesportsenter og en felles klubb for Kristiansand og omegn.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.