Vest-Agder Rytterkrets

Vest-Agder Rytterkrets er bindeleddet mellom Norges Rytterforbund og de lokale klubber i Vest-Agder. Rytterkretsen ledes av kretsstyret, og klubbene inviteres hvert år til kretsting (årsmøte). Kretsen har ansvar for godkjenning av stevneinvitasjoner, og sørger for teknisk personell til stevner. Kretsen har også ansvaret for å gjennomføre og legge til rette for utdanning av teknisk personell.

Nyheter