Vest-Agder Rytterkrets

Vest-Agder Rytterkrets er bindeleddet mellom Norges Rytterforbund og de lokale klubber i Vest-Agder. Rytterkretsen ledes av kretsstyret, og klubbene inviteres hvert år til kretsting (årsmøte). Kretsen har ansvar for godkjenning av stevneinvitasjoner, og sørger for teknisk personell til stevner. Kretsen har også ansvaret for å gjennomføre og legge til rette for utdanning av teknisk personell.

Nyheter

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.