Styret og kontaktdetaljer NTRYK

Nord-Trøndelag Rytterkrets
v/Mari Liaklev Trønnes

E-post: mail@ntryk.no

Kontonummer: 4435 06 81695
Organisasjonsnummer: 988 480 746

Styret 2023