Dokumenter Finnmark

Lovnorm

Godkjent Lovnorm finnmark 2023

Godkjent lov for Finnmark Rytterkrets 2022

Kretsting 2022

Protokoll med underskrift mars 2022

Referater 2022

Referat styremøte 20 mars 2022

Referat fra møte 24 april 2022

Referat fra møte 19 oktober 2022

Avgjørelser i saker desember 2022 1

Referat fra møte 26 mars 20231

Kretsting 2023

Dokumenter til kretstinget

Invitasjon til kretsting 12 mars 2023

Protokoll årsmøtet

Godkjent budsjett for 2023