Aust-Agder Rytterkrets

Velkommen til Aust-Agder Rytterkrets sin hjemmeside. Vi ber klubbene sende oss i kretsstyret informasjon om stort og smått i kretsen.

Lik oss gjerne på facebook!

Nyheter

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

NRYF Hovedlogo alene CMYK 1
26.04.2021

Det går mot sammenslåing!