Klubb

Sosiale medier

De fleste som tar i bruk sosiale medier mestrer det på en god måte. Men det er lurt å være varsom, og viktig å sette seg inn i hva det vil si å være aktiv på eksempelvis Facebook. For å øke bevisstgjøringen, har vi laget noen enkle råd og tips som kan fungere som en veileder.

  • Ord og bilder er sterke våpen – misbruk dem ikke.
  • Vær positiv og konstruktiv. Bruk sunn fornuft.
  • Tenk deg om to ganger før du legger ut stoff/kommentarer om andre.
  • Del kun det som er ditt å dele.
  • By gjerne på deg selv, men vær bevisst på din rolle og posisjon.
  • Unngå å kommentere saker knyttet til dommere og interne klubbsaker, laguttak osv.
  • Ikke legg ut bilder som er beskyttet av opphavsrett. Sjekk copyright og innhent tillatelse til evt. publisering.
  • Hvis du skal legge ut bilder av andre, må du forsikre deg om at du har avbildedes/foresattes samtykke til dette. Datatilsynet har laget en artikkel om publisering av bilder på nett

Utviklingsforum, 2013

Klubb

X