Klubb

Seksuell trakassering og overgrep

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering (IPD, side 11). Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Denne veilederen skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

For mer informasjon om retningslinjene og hvordan håndtere temaet i klubben, se her.

Vil du rapportere overgrep? Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du på NIF sine hjemmesider.

Klubb

X