Klubb

Røykfri hestesport

Barn og unge bør møte et røykfritt idrettsmiljø og vi deler NIFs anbefalinger:

 • Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng
 • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
 • Tribunekulturen skal være røykfri
 • Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse
 • Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng

KLUBB_Røykeskilt-trykketNorges Rytterforbund arbeider for en røykfri sport blant annet gjennom å begrense røyking på stevneplassene gjennom en langsgående holdningskampanje. Kampanjen synliggjøres blant annet gjennom at teksten: «Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs. Røykeplass kan bli anvist.» legges inn automatisk i alle stevneinvitasjoner. I tillegg får alle stevnearrangører, teknisk personell og representasjonsryttere jevnlig informasjonsbrev hvor vi anmoder stevnearrangører om å opprette separat røykeplass på stevneplassen.

Hvorfor røykfrie stevneplasser?

 • Røyk og idrett hører ikke sammen
 • Røyking utgjør stor brannfare i stallområder
 • Hester bør ikke utsettes for røyk

«Det er forbudt å røyke på stevnets oppstallingsområde og ridebaner samt under all ridning, kjøring og håndtering av hester»

KR I § 115.6

Hvordan få en røykfri stevneplass?

 • Heng opp ”røykeskilt” ved inngangen til stevneplassen
 • Opprett egen røykeplass
 • Heng opp kart med henvisning til røykeplass ved inngangen + opplys om denne i ryttermelding
 • Be teknisk personell ved stevnet om å benytte røykeplassen

Vi har, i samarbeid med NIF, produsert egne «røykeskilt» som klubber og stevnearrangører kan bestille til sine anlegg. Teksten er utformet etter ønske fra kretsene og klubbene, og skiltene tåler å henge utendørs. Skiltene kan bestilles i Idrettsbutikken. Det er mulig å produsere egne skilt med klubbens logo. Ta kontakt med oss på nryf@rytter.no for tilsending av mal.

Klubb

X