Klubb

Alkoholfri hestesport

Barn og unge skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø og vi deler NIFs anbefalinger om at:

  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere.
  • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljøet.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktivitet.

AV-OG-TIL og idretten

LOGO_AvOgTilAV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OG-TIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

NIF er aktivt medlem i organisasjonen AV-OG-TIL, og jobber aktivt for å skape trygge og gode idrettsmiljøer, sette fokus på det holdningsskapende arbeidet og har en tydelig holdning mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. NIF har i samarbeid med AV-OG-TIL utarbeidet retningslinjer om alkohol 

Visste du at 9 av 10 mener at:

  • Man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement?
  • Idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol?
  • Idrettslagene bør ha klare retningslinjer for bruk av alkohol?

Det er utarbeidet en mal for retningslinjer om alkohol og idrett, slik at det skal bli enklere for klubbene å lage sine egne retningslinjer. Malen inneholder blant annet eksempler på situasjoner hvor det kan oppstå problemer som følge av alkoholbruk.

Se & bli sett klubb

Som Se & bli sett klubb viser dere for utøvere, foreldre, sponsorer og andre, at dere er en trygg idrettsklubb for alle barn og unge å være med i. Se & bli sett-klubber har nemlig tydelige retningslinjer i forbindelse med alkohol og klubbaktiviteter. Ønsker dere å bli en Se & bli sett klubb? Dere kan registrere klubben her.

Klubb

X