Klubb

Omdømme

Med «Norges Beste Sport» ønsker vi å bevisstgjøre oss selv på hva som skal til, for å opprettholde rytterglede for alle, med et felles verdigrunnlag i bunn for alle. Slik at vi kan ha et godt, trygt og inkluderende fellesskap med stor vekt på involvering og ansvarliggjøring.

I tillegg har vi fokus på:

  • Rytterglede
  • Hestevelferd

For å hjelpe oss selv til å etterleve våre verdier, har Forbundsstyret vedtatt verdikoden “RASK”.

“RASK” står for:

Respekt overfor hesten, utøveren, organisasjonen
Ansvarlighet overfor hesten, utøveren, organisasjonen
Sikkerhet overfor hesten, utøveren, organisasjonen
Kunnskap om hesten, utøveren, organisasjonen

 Elisabeth Farbrot_solstrÕlen_K6A8631

 

 

 

 

 

RASK er ment som en veileder for å skape et inkluderende, høflig og vennlig miljø.

RASK handler om antidoping. RASK innebærer av vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. RASK handler om å utøver sporten på hestens premisser, om å ivareta god hestevelferd i enhver sammenheng. Vi er alle opptatt av at ryttersporten skal ha et godt omdømme.

Å ha med seg rytterglede, hestevelferd og RASK i hverdagen, hjelper hver og en av oss til å passe på omdømmet vårt; spesielt når man gjør det med begeistring og entusiasme.

 

 

Klubb

X