Klubb

Utdanning av TP

Beskrivelse – Utdanning av Teknisk Personell

Styrket utdanning for TP

NRYF skal utdanne teknisk personell med kompetanse til å dekke det ønskede sportslige aktivitetsnivå.

Rytterpolitisk dokument 2015 -2019

NRYF skal sørge for at det blir rekruttert og utdannet tilstrekkelig antall teknisk personell. Videre at klubbene beholder og styrker kompetansen innenfor eksisterende teknisk personell.

Teknisk personell er offisielt personell på stevner i Norge.

For å bli autorisert som teknisk personell må man gjennomgå kompetansegivende kurs, samt gjennomføre årlig praksis. Utdanningen av teknisk personell omfatter dommere, banebyggere, stewarder og tekniske delegater.

Utdanningene er bygget på en trinnvis gradering fra aspirant til høyere grad gjennom en kombinasjon av teori og praksis. NRYF sentralt er ansvarlig for utdanning av teknisk personell for alle grener fra grad II og oppover, mens rytterkretsen har ansvaret for aspirantutdanningen og grad I.

Utdanningen omfatter:

Dommere i alle grener
Banebyggere i sprang, feltritt og kjøring
Stewards i alle grener
Teknisk delegat i kjøring og feltritt

Veiledning

Årlig praksis

Alt teknisk personell må gjennomføre årlig praksis for å opprettholde autorisasjonen, dette er beskrevet i Generelt konkurransereglement. I informasjon til teknisk personell finner du detaljer rundt praksiskortordningen. Det er den aktuelle autorisasjonsmyndighet som til enhver tid fastsetter reglene for utdanning og krav for opprettholdelse av autorisasjon, og det er disse som skal kontaktes for eventuelle dispensasjonssøknader.

Fagkomiteene for teknisk personell fungerer autorisasjonsmyndigheter for den respektive utdanningen.

Verktøy

Teknisk personell – Norges Rytterforbund
Reglement
Informasjon til teknisk personell

Klubb

X