Klubb

Sportskomité

Beskrivelse – Sportskomité

En sportskomité er ansvarlig for klubbens grener, og dannes etter hvilket behov klubben har. Nedsettes av styret med eget mandat for sportskomitéen.

Sportskomitéen er ansvarlig for utarbeidelser av opplegg for samlinger, dvs. treningssamlinger, treningstilbud, kontakt med ryttere samt utarbeidelser og koordinering av nasjonale og internasjonale stevner.

Verktøy

Klubbens egen mal

Klubb

X