Klubb

Organisasjonskart

Beskrivelse – Organisasjonskart

Et organisasjonskart viser rollefordelinger og hvordan de ulike funksjonene i en klubb henger sammen.
Et eksempel på et organisasjonskart som kan brukes som mal for klubben finner du under:

Verktøy

Organisasjonskart med eksempel på funksjonsbeskrivelser

 

Klubb

X