Klubb

Oppdatert nettside

Skjema Handlingsplan – EksempelBeskrivelser – Klubbens nettsider

God kommunikasjon og godt omdømme

NRYF skal sørge for god og direkte kommunikasjon mellom administrasjon, krets, klubb og enkeltmedlemmer gjennom Hestesport, NRYFs digitale plattform og andre møteplasser.

Rytterpolitisk dokument 215 -2019

Det er viktig at klubben til hver tid har en oppdatert nettside. Klubben bør se på dette som et konkurransefortrinn. Det skjer hele tiden nye ting og ny informasjon må deles, derfor er dette så viktig i dagens informasjonssamfunn.

Videre er det viktig at klubben utarbeider gode rutiner rundt hvordan man kommuniserer via digitale medier. Hvordan forholder man seg til klubben sin side, Facebook, Instagram etc.

Veiledning

Tydelige og oppdaterte nettsider er viktig for klubbens image. Det er vesentlig at klubbens medlemmer alltid har tilgang til siste nytt via nettsiden, og ikke minst gjelder dette hvis klubben ønsker å tiltrekke seg nye medlemmer og sponsorer.

Heller enkelt og ryddig enn en «fancy» nettside. Husk det må være enkelt både for medlemmer og andre interesserte å navigere på siden.

Fint om man på nettsiden har en egen fane med f. eks «Om klubben», «Om oss», «Styret», og hvor brukeren kan finne informasjon om klubben og/eller styret. (Det er en fin tilleggsinformasjon – og selvsagt nyttig for dem som besøker siden – dersom det blir opplyst hvilke funksjoner de forskjellige styremedlemmene har.)

Verktøy

Idrettenonline 
Skjema Handlingsplan – Eksempel
Sosiale medier – NRYF

Klubbens egen nettside

Klubb

X