Klubb

Klubbhåndboken

Beskrivelse – Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboken er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboken vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboken vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

I klubbhåndboken skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboken er således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Klubbhåndboken er til bruk for trenere, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Malen for klubbhåndboken gir knagger for å utvikle en egen klubbhåndbok i henhold til kriteriene for kvalitetsklubb på nivå 1. Som hjelp til å utvikle klubbhåndboken finner dere en veileder. I verktøykassa finner dere ulike hjelpemidler for å utvikle deres egen klubbhåndbok.

Veiledning

Utarbeidelse av klubbhåndbok krever tid og bred involvering av sentrale ressurser i klubben. Den må bygge på opparbeidede erfaringer som er tilpasset klubbens aktivitetsnivå. Det er også svært viktig at de unge i klubben involveres i denne jobben.

Etabler gjerne en liten prosjektgruppe som har hovedansvaret for å gjennomføre arbeidet. Det er en stor utfordring å avgrense omfanget. Det er derfor viktig å få struktur på det som er viktigst å dokumentere, og deretter utvikle klubbhåndboken over tid.

Klubbhåndboken bør vedtas av styret og ikke på årsmøtet. Da kan den oppdateres i løpet av året. Håndboka bør ligge på klubbens hjemmeside. Da kan innhold publiseres fortløpende – uten å vente på at alle områder er ferdigbehandlet.

Denne veiledningen skal være til hjelp for å lage en klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på ett sted som skal være lett å finne. Veilederen er en veiledende beskrivelse av områder som klubben velger fra. For at klubbhåndboken skal bli et godt hjelpemiddel må klubben fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb, og legge til egne regler, rutiner og maler.

Verktøykassen for klubbhåndbok gir knagger, hjelpemidler og veiledning for utvikling av klubbhåndbok.

En klubbhåndbok skal inneholde følgende:

Klubbinformasjon
Innledning – Klubbens historie, VVV og hovedmål
Organisasjon
Medlemskap
Klubbens aktivitetstilbud
Til deg som er …
Klubbdrift
Maler og eksempler

Verktøy

Klubbhåndboka – Klubbdrift
Veileder – Klubbhåndbok
Lov og forskrifter
Lover/lovnorm idrettslag – bokmål
Lover/lovnorm idrettslag – nynorsk

Eksempel – Klubbhåndbok

Klubb

X