Klubb

Organisasjon

Krav til veiviserklubb:

  • En overordnet virksomhetsplan med årlige handlingsplaner
  • Et organisasjonskart med rollebeskrivelser
  • En oppdatert nettside
  • En plan for utdanning av ledere og teknisk personell
  • En sportskomité som har ansvar for klubbens grener

Organisasjonshjul-2014_Kakestykker_Organisasjon

Klubb

X