Klubb

Veiviserklubb

Veiviserklubb er det andre nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil få på plass helheten. Nivå to utfordrer klubbene videre fra det første nivået.

En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

  • er et godt forbilde og som vil bistå andre klubber i sin region.
  • målbevisst legger til rette for sportslig satsing og er opptatt av å skape gode arenaer for våre fremtidige toppidrettsutøvere.
  • er opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell

Logo veiviserklubb

Klubbnavn

Rytterkrets

Godkjent første gang

Re-godkjent

Askim Rideklubb Østfold  Oktober 2016  Februar 2019
Bergen Rideklubb Hordaland  Mars 2017
Bruråk Hestesportsklubb Sør-Trøndelag  Oktober 2016 Oktober 2018
Fræna Rideklubb Møre og Romsdal  Oktober 2016  Mars 2019
Gjøvik Rideklubb Oppland  Mai 2018
Haugesund Rideklubb Rogaland  Mars 2017
Indre Haugaland Ryttersportsklubb Rogaland  Mai 2018
Rogaland Rideklubb Rogaland  Oktober 2016  November 2018
Sletten kjøre og rideklubb Nordland  Mars 2017
Sørlandsparken Rideklubb Vest-Agder  Oktober 2016  Mars 2019
Ålesund Rideklubb Møre og Romsdal  Mars 2017

Klubb

X