Klubb

Klubbtrener

Beskrivelse – Klubbtrener

Det overordnede målet for NRYFs trenerutdanning er:

Å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innenfor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

NRYFs trenerutdanning skal utvikle trenere med kompetanse til å tilby en fullverdig utdanning til både rytter og hest ved at vi:

Gjennomføre trenerutdanning i tråd med NIFs «Trenerløypa»
Etterutdanner eksisterende trenerkorps
Øker samarbeidet med relevante utdanningsinstitusjoner

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet etter et felles rammeverks for trenerutdanning, kalt «Trenerløypa». Dette er et strategidokument, utarbeidet av Norges Idrettsforbund, og er vedtatt i hele norsk idrett. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle aktørene i sporten.

 

Veiledning

Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs etter behov og påtrykk. Kursene annonseres på nett.

Priser på kurs: Kurs har de siste årene kostet kr. 8000. Prisen inkluderer alle kursdager, lunsj og en del kursmateriell. Pensumbøker, reise og opphold må kursdeltagerne betale selv.

Trener 1

Definisjon: En autorisert Trener 1 kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppen på lett nivå i dressur, sprang og feltritt. Trener 1 legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier.

Trener 2 bygger på praksis og kunnskaper fra Trener 1

Definisjon: Trener 2 skal kunne gi opplæring, planlegge og lede trening innenfor grenene dressur, sprang og feltritt til og med middels nivå. Utdanningen bygger videre på de grunnleggende pedagogiske prinsipper fra Trener 1. Kravet til analyse og refleksjon øker. Videre skal Trener 2 kunne gjøre en arbeidskravsanalyse, lage en treningsplan for en lengre periode, evaluere denne å lage ny plan basert på prinsipper for god treningsledelse.

Utdanningen avsluttes med en teoretisk hjemme-eksamen. Autorisasjon som Trener 2 gis etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

Trener 3 bygger på praksis og kunnskaper fra Trener 1 og Trener 2.

Definisjon: Trener 3 skiller seg noe fra de øvrige to trinnene. Kursnivået er et selvstendig kurs med fokus på toppidrett og prestasjonsutvikling innenfor Norges Rytterforbunds grener: dressur, sprang eller feltritt.

Deltagere som kun har gjennomført dette kursnivået vil få diplom for å ha gjennomført NRYFs topptrenerkurs.

De som innehar en autorisasjon som Trener 2, vil i tillegg få autorisasjon som Trener 3 – NRYFs topptrener.

Langtidsplan trenerkurs:

Trener 1 – Arrangeres årlig. For 2015 arrangeres Trener 1 i Bergen
Trener 2 – Arrangeres etter behov. Neste blir muligens i 2016
Trener 3 – Skal gjennomføres i 2015/2016. Info kommer
Kjøretrener 1 – Kurs for 2016 vil bli annonsert i desember 2015

Trenerutdannelsen består av:

Trener 1 – Generell utdanning i sprang, dressur og feltritt
Trener 2 – Alle grener, men med fordypning i én av grenene sprang, dressur eller feltritt
Trener 3 – Topptrenerutdanning: alle grener med fordypning i én av grenene
Kjøretrener 1 – Generell utdanning i kjøring

 

Verktøy

NRYFs Trenerutdanning
Trener 1 – Fagplan
Trener 2 – Fagplan
Trener 3 – Fagplan
Kjøretrener 1 – Fagplan

Klubben som arbeidsgiver – En kort veiledning/NIF
Standardkontrakt – Midlertidig arbeidsavtale trener

Klubb

X