Klubb

Aktivitetsleder

Beskrivelse – Aktivitetsleder

NRYFs aktivitetsleder (eller tilsvarende ressursperson) er en person med ansvar for rekrutterings- og breddeaktiviteten.

For å kunne bli aktivitetsleder kreves det at man går kurs i regi av NRYF.

Veiledning

Kurset, som er delt inn i fem moduler, skal sammen med praksis gi aktivitetsledere nødvendig kunnskap om:

Sikkerhet: Ser på hesten med sine mange aspekter; både i stallen, på hesten og rundt på hele området der hester, ryttere og andre ferdes. Viktig stikkord for sikkerhet er å ha gode rutiner, informere om disse og ikke minst følge dem.

Hestekunnskap: Inneholder forhold som er sentrale for et aktivitetslederkurs. Her menes blant annet hvilke typer hest som kan egne seg i startfasen, og hvilke kvaliteter vi ser etter hos en hest som er egnet for begynnere. Hestekunnskap vil også inneholde tema, som for eksempel hestens typiske reaksjonsmønster.

Rideteori: Formidles gjennom vektlegging av hvordan en kan samarbeide med hesten gjennom ridekunnskap. Helhetlig tenkning kommer til å bli vektlagt, dette gjelder alle modulene.

Aktivitetsteori: Retter seg mer inn mot at dere skal få kjennskap til sammenhengen mellom de grunnleggende bevegelsene og ridning. Koordinasjon, modning og læring er tema vi kommer innom. Gjennom aktivitetsteorien kommer vi også inn på hvilke aktiviteter og øvelser som kan egne seg. I tillegg kommer vi inn på hvordan en på hensiktsmessig måte kan organisere grupper og aktiviteter. Formidlingsmåter vil bli diskutert, og her blir det viktig at dere deltakere er aktive bidragsytere i diskusjoner.

Idrettens strategi for barn. Her vil dere få orientering om hvilke retningslinjer Norges idrettsforbund har vedrørende barneidrett, og dette bestemmelsene gjelder for alle forbund innunder NIF.

Dette kan dere også lese mer om i kursplanen som beskriver hele kurset, her finner dere også læringsmål og refleksjonstema til hver modul.

Verktøy

Presentasjon – Aktivitetslederkurs Hest
Stallfadder

Klubb

X