Klubb

Styrearbeid i praksis

Beskrivelse – Styrearbeid i praksis

Er et kurs som gir klubben innblikk i hvordan man effektiviserer og strukturerer klubben sitt styrearbeid.

Kurset gir klubben en grunnleggende forståelse for hva som kreves av et styre. Her ser man på hva som er styrets ansvar og arbeidsområder, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om gode og nyttige verktøy for styrearbeidet.

Kurset retter seg først og fremst til styret i en klubb. I fleridrettslag er det viktig at både hovedstyret og gruppestyrene deltar. I tillegg er det nyttig at klubben inviterer personer som styret arbeider tett sammen med og delegerer ansvar og oppgaver til. Det gjelder for eksempel administrasjonen samt andre tillitsvalgte.

Veiledning

Kurset varer 4 timer, og er delt inn i tre hovedtemaer:

Ansvarsoppgaver: Her ser man på hvilket formelt ansvar som styret har og hva som kan gjøres for å ivareta ansvaret.

Strategioppgaver: Går igjennom og drøfter hvordan man kan sikre en god fremtid for klubben, herunder økonomisk støtte og refusjonsordninger.

Resursoppgaver: Organisering og samspill med de ressurser som finnes i klubben.

Kurset arrangeres av alle idrettskretsene. NRYF har også et eget utvalg av veiledere som tilbyr kurs. For store og mellomstore klubber holdes det egne kurs. For små klubber kan det arrangeres felles kurs.

Kurset bestilles ved å kontakte idrettskretsen. Både idrettskretsen og veilederne kan naturligvis gi mer informasjon om kurset dersom ønskelig.

NB! Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Det er styreleders ansvar å sørge for at dette skjer.

Verktøy

Klubbens styrearbeid i praksis – Flyer

Kontakter
Idrettskretser

Klubb

X