Klubb

Ledelse

Krav til veiviserklubb:

  • Minimum tre i styret ha «Klubbens styrearbeid
    i praksis»
  • Ungdomsrepresentant
  • Kontaktperson mot Idrettskretsen og Rytterkretsen
  • Representere klubben på NRYFs Ting, og på årsmøter i Idrettsrådet, Idrettskretsen og Rytterkretsen
  • Klubbkampanjer forankret i NRYFs verdigrunnlag

Organisasjonshjul-2014_Kakestykker_Ledelse

Klubb

X