Klubb

Terminliste

Beskrivelse – Terminliste

Her skal klubben legge ut informasjon vedrørende stevner og utstillinger.

Videre skal det også finnes en terminliste for egen krets, samt en arrangørhåndbok.

Klubben bruker et Årshjul med opplysninger om stevner og aktiviteter. Klubben er ansvarlig for at Årshjulet er tatt i bruk, og skal ha en egen mal til dette.

Verktøy

HorsePro – Terminliste
Rytterkretser

Egen mal Årshjul: stevner-aktiviteter

Klubb

X