Klubb

Plan for stevneavvikling

Beskrivelse – Plan for avvikling av stevner

Skal synkroniseres med den Rytterkretsen klubben ligger under.

Det må holdes både møter og løpende dialog med RK. Alle aktiviteter må listes opp.

Egen stevnemal

Klubben forplikter seg til å ha en egen mal for stevneavvikling.

Klubben må avvikle minimum to D-stevner årlig.

Oppsett av teknisk personell

Ved oppsett av teknisk personell til stevner, sjekk med krets (D-stevner) eller aktuell komite (L-/E-stevner) om det er satt opp noe personell som skal benyttes.

Verktøy

Klubbens egen mal

Klubb

X