Klubb

Arrangement

Krav til veiviserklubb:

  • Horse Pro stevneadministrasjon
  • Plan for stevneavvikling
  • Eget teknisk personell, eller gjennom samarbeid med andre klubber ha god tilgang på teknisk personell
  • Terminliste med stevnetilbud (jfr. profil)
  • Minst to større breddearrangement i løpet av året

Organisasjonshjul-2014_Kakestykker_Arrangement

Klubb

X